چاپ مطلب
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ www.sfida.ir

وبینار بررسی موارد مرتبط با صندوق های استان فارس


جلسه بررسی افزایش سرمایه و موارد امور نمایندگان و مجامع صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان، شهرستانی ، زنان و منابع طبیعی فارس با حضور نمایندگان شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و مدیران عامل و نمایندگان صندوق ها روز دوشنبه 20 اردیبهشت ماه 1400 به صورت وبینار برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی؛ جلسه بررسی افزایش سرمایه  و موارد مجامع صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان، شهرستانی، زنان و منابع طبیعی فارس با حضور علیرضا اشرفی، هوشنگ محمدی، مدیر توسعه عملیات و بهبود بهره وری و علیرضا رئیسی، رئیس اداره امور نمایندگان شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و  مدیران عامل و نمایندگان صندوق ها روز دوشنبه 20 اردیبهشت ماه 1400 به صورت وبینار برگزار شد. هوشنگ محمدی، مدیر توسعه عملیات و بهبود بهره وری شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در این جلسه ضمن ارائه مطالب در چند محور مبانی قانونی افزایش سرمایه صندوق ها، ظرفیت های قانونی مرتبط با صندوق و ...گفت: هم اکنون 162 صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی با سرمایه بالغ بر 2400 میلیارد سرمایه در کشور وجود دارد. محمدی اظهار داشت: تاکنون 24 صندوق در استان فارس تشکیل شده است که یکی صندوق استانی، یکی در حوزه باغبانی، 19 تا در حوزه شهرستانی، سه صندوق در حوزه زنان است. در ادامه مطالبی درباره حدود وظایف و عملیات، چگونگی افزایش سرمایه صندوق ها و موارد مرتبط با مدیریت توسعه عملیات و بهبود بهره وری و مدیریت امور نمایندگان و مجامع ارائه شد.


© کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به " شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی" میباشد.