چاپ مطلب
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ www.sfida.ir

برگزاری جلسه با تمامی صندوق های استان هرمزگان


جلسه با تمامی صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان هرمزگان برای بررسی موارد مربوط به حوزه مدیریت توسعه عملیات و بهبود بهره وری امروز 19 اسفندماه 1399 به صورت وبینار برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ هوشنگ محمدی، مدیر توسعه عملیات و بهبود بهره وری گفت: جلسه با تمامی صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان هرمزگان برای بررسی موارد مربوط به حوزه مدیریت امروز 19 اسفندماه 1399 به صورت وبینار برگزار شد.


© کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به " شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی" میباشد.