چاپ مطلب
تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ www.sfida.ir

حضور مشاوران وزیر جهاد کشاورزی در شرکت مادرتخصصی


رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی و مشاوران وزیر جهاد کشاورزی، 17 تیر سال جاری در شرکت مادرتخصصی، دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادرتخصصی؛  ابتدا عوض علیزاده مقدم، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی، ضمن تبیین وضعیت موجود حکمرانی در بخش کشاورزی مثل سازوکارهای تعریف شده برای سازمان های جهاد کشاورزی و پیشینه نظام های حقوقی و اجرایی بخش از جمله نظام حاکم بر بخش کشاورزی از قبل انقلاب اسلامی تاکنون (قوانین وضع شده در طول زمان مانند قانون تشکیل سازمان تعاون روستایی)، تاسیس شرکت مادرتخصصی را با هدف تسهیل سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و تامین منابع مالی مورد نیاز بخش بیان کرد. وی در ادامه گزارشی از عملکرد شرکت و صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی مانند تعداد صندوق ها، تعداد اعضای حقوقی و حقیقی صندوق ها، میزان تسهیلات پرداختی و فرایند ساده پرداخت تسهیلات ارائه کرد و ضمن بیان این نکته که اکنون دوره ایجاد و تثبیت صندوق ها سپری شده و آن ها سرمایه اجتماعی خوبی کسب کرده اند گفت برای تحقق سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست. او تامین و تجهیز منابع بخش کشاورزی از طریق مشارکت در بازار پول و سرمایه و در اختیار گذاشتن اموال دولت به طور مستقیم به جای فروش آن ها طبق طرح مولدسازی اموال دولتی در راستای افزایش سرماسه صندوق ها را دو راه حل پیشنهادی برای مقابله با افت ارزش سرمایه صندوق ها خواند. در ادامه عبدالرحیم بشیری نژاد، مشاور امور مجلس شرکت مادرتخصصی گفت: باید همه با همکاری هم کمک کنیم تا این طرح ها عملیاتی شوند. در انتها قاسمی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور اقتصادی، ضمن ارائه پیشنهادات خود برای افزایش سرمایه صندوق های حمایت از بخش کشاورزی، حمایت از این صندوق ها که به لحاظ عملکردی و هدف گذاری متفاوت با سایر صندوق ها می باشند را برای افزایش کارآمدی انها لازم دانست.


© کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به " شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی" میباشد.