چاپ مطلب
تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ www.sfida.ir

جلسه هیئت مدیره شرکت مادرتخصصی و مدیرعامل صندوق حمایت از زراعت در دیمزارهای کشور


جلسه بررسی مسائل و مشکلات صندوق حمایت از توسعه زراعت در دیمزارهای کشور، سه شنبه 28 فروردین سال جاری در شرکت مادرتخصصی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادرتخصصی؛ در این جلسه که صادق مردانی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه زراعت در دیمزارهای کشور، در رابطه با مسائل و مشکلات این صندوق صحبت کرد، عوض علیزاده مقدم، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مادرتخصصی، ابوالقاسم شمس، حمیدرضا رشمئی و علی درجانی، اعضای هیئت مدیره، عادل محبوبیان، مدیر برنامه ریزی و تجهیز منابع، احمد ابراهیمی، مدیر توسعه سرمایه گذاری و تسهیلات، سیدعلی میران جدی، مدیر توسعه عملیات و بهبود بهره وری و سمیرا محمدی، معاون برنامه ریزی و تجهیز منابع این شرکت حضور داشتند. ابتدا مردانی، گزارشی از فعالیت های صندوق تحت نظر خود از ابتدای تاسیس مانند تاریخ برگزاری اولین مجمع، شرکت در کنفرانس سازمان بین المللی غذا و دارو (فائو) و سهیم شدن در کارخانه تولید کود شیمیایی ارائه کرد. او همچنین برنامه های آتی صندوق مانند تامین ماشین آلات کشاورزی برای کشاورزان را نام برد. گرفتن گواهینامه برای شرکت در مناقصات فائو و تاسیس شرکتی تحت نظر صندوق برای انجام کارهای بازرگانی و اقتصادی نیز از موارد مطرح شده توسط مردانی بود. وی در ادامه به همکاری با بانک های کشاورزی و قرض الحسنه رسالت برای تامین مالی صندوق و نحوه ارائه تسهیلات توسط صندوق به واسطه بانک نیز اشاره کرد. سپس علیزاده مقدم، با اشاره به این نکته که باید نگاه خود را به صندوق ها عوض کنیم گفت باید صندوق را از یک نهاد صرفا مالی بودن به سمت یک نهاد توسعه ای بودن ببریم که این مهم با انجام کارهای مشارکتی و ایجاد فضای تعاملی با تولیدکنندگان تحثث می یابد. ابراهیمی نیز از مدیرعامل صندوث حمایت از دیمزارها خواست تا فعالیت های صندوق را به صورت مستند تهیه کند.


© کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به " شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی" میباشد.