چاپ مطلب
تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ www.sfida.ir

جلسه مدیرعامل شرکت مادرتخصصی و رئیس هیئت مدیره صندوق حمایت از فرآورده های لبنی


رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی، سه شنبه 8 اسفند سال جاری با رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی و رئیس هیئت مدیره صندوق حمایت توسعه فرآورده های لبنی در شرکت مادرتخصصی دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادرتخصصی؛ در این جلسه به غیر از عوض علیزاده مقدم، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مادرتخصصی و کریم ذوالفقاری، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی و رئیس هیئت مدیره صندوق حمایت توسعه فرآورده های لبنی، ابوالقاسم شمس، حمیدرضا رشمئی و علی درجانی، اعضای هیئت مدیره این شرکت و مجید اسداللهی، معاون صنایع تبدیلی و تکمیلی مرکز نام برده شده از حضار بودند. در ابتدا علیزاده مقدم گفت با توجه به گذرکردن صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی از دوره تثبیت، این صندوق ها باید وارد بحث سرمایه گذاری و مشارکت در طرح های سرمایه گذاری شوند که یکی از موارد سرمایه گذاری، مبحث صنایع تبدیلی و تکمیلی است که با توجه به مسئولیت ذوالفقاری در این بخش در وزارت جهاد کشاورزی، این امر با راهنمایی های وی به صندوق ها راحت تر امکان پذیر خواهد بود. مدیرعامل شرکت مادرتخصصی همچنین با اشاره به قالب ساختاری صندوق ها که مردمی است گفت توسعه بخش کشاورزی زمانی محقق خواهد شد که فعالیت های این بخش توسط مردم انجام شود و در نتیجه ورود صندوق های حمایت از کشاورزی به عنوان یک ساختار توسعه ای مردمی در فرآیند توسعه کشاورزی ضروری است. او گفت که صندوق ها می توانند اتحادیه ها و تعاونی های بخش کشاورزی را منسجم کنند. در همین راستا پیشنهاد می شود که جلسه ای بین شرکت مادرتخصصی و مرکز مکانیزاسیون و سازمان تعاون روستایی تشکیل شود. ذوالفقاری به دو مشکل اساسی مکانیزاسیون کشاورزی اشاره کرد. اول عدم دسترسی کشاورزان به ماشین آلات کشاورزی و دوم عدم استفاده از ماشین آلات کشاورزی به صورت تمام وقت در یک زمین به دلیل وجود درخواست های زیاد استفاده از ماشین آلات موجود از جانب کشاورزان مختلف. وی برای حل این مشکل پیشنهاد کرد ماشین آلات در اختیار شرکت های خدمات تعاونی روستایی قرار گیرد تا آن ها به درخواست ها پاسخ دهند. در انتها ضمن طرح مسائل و مشکلات صندوق حمایت از فرآورده های لبنی توسط رئیس هیئت مدیره آن، مقرر شد کمیته ای از کارشناسان شرکت مادرتخصصی و مرکز مکانیزاسیون کشاورزی جهت تدوین برنامه همکاری دو طرف تشکیل شود.


© کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به " شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی" میباشد.