چاپ مطلب
تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ www.sfida.ir

نماینده جدید شرکت مادرتخصصی در هیئت‌ مدیره صندوق حمایت از توسعه دامپروری و تولیدات دامی


نماینده جدید شرکت مادر تخصصی در هیئت‌ مدیره صندوق حمايت از توسعه دامپروری و تولیدات، از سوی رئیس هیئت‌ مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی، 26 دی 1402 منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادرتخصصی؛ عباس اکبری شریف، رئیس مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، به عنوان نماینده جدید شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در هیئت‌ مدیره صندوق حمایت از توسعه دامپروری و تولیدات دامی، از سوی عوض علیزاده مقدم، رئیس هیئت‌ مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی، 26 دی ۱۴۰۲ منصوب شد. رعایت مفاد اساسنامه صندوق، قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوطه و همچنین اهتمام لازم برای تقویت و توسعه تشکل های تولید کننده و سایر فعالیت های مرتبط با دامپروری و تولیدات دامی، در راستای اهداف، سیاست ها و برنامه های شرکت مادرتخصصی به منظور ارتقای وضعیت کمی و کیفی فعالیت صندوق و رسیدن آن به جایگاه شایسته در توسعه دامپروری و تولیدات، تاکید علیزاده در حکم ایشان است. روابط عمومی شرکت مادر تخصصی نیز برای وی آرزوی موفقیت دارد.


© کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به " شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی" میباشد.