چاپ مطلب
تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ www.sfida.ir

رفع مشکل عضویت نماینده دولت در هیئت مدیره صندوق های حمایت از بخش کشاورزی


حسین مهدی دوست، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ، در خصوص مشکل چندین ساله عضویت کارکنان دولت در هیئت مدیره صندوق های حمایت از بخش کشاورزی خبر داد.
 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادرتخصصی؛ حسین مهدی دوست، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی، در خصوص مشکل چندین ساله عضویت کارکنان دولت در هیئت مدیره صندوق های حمایت از بخش کشاورزی گفت: با استناد به نامه شماره 563/20100/د اداره کل حقوقی و بررسی ها فنی دیوان محاسبات، با توجه به سهامدار بودن دولت در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی لاجرم باید دولت نیز نماینده ای در تشکیلات صندوق مذکور( هیات مدیره و ...) جهت رعایت منافع خویش داشته باشد و طبیعی است در این موارد دولت بعنوان یک شخص حقوقی، کارکنان خود را بعنوان نماینده خود معرفی نماید. بنابراین اصل عدم ممنوعیت کارکنان دولت در هیات مدیره شرکتهایی که دولت درآنها سهامدار می باشد، پذیرفته شده است و آنچه باید مدنظر قرار گیرد شرایط و ترتیبات قانونی است. بنابراین عضویت مدیرکل جهاد کشاورزی استان در هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی که به نمایندگی سهام دولت صورت می پذیرد  با رعایت ترتیبات قانونی فاقد ایراد است.


© کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به " شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی" میباشد.