چاپ مطلب
تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ www.sfida.ir

انتصاب رئیس اداره امور مجامع شرکت مادر تخصصی


رئیس اداره مجامع شرکت مادر تخصصی، دوشنبه پنجم تیر 1402 منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی؛ کیوان کاظمی، طی حکمی از سوی سیامک جلیله‌وند، مدیر امور نمایندگان و مجامع شرکت مادر تخصصی، به عنوان رئیس اداره مجامع شرکت مادر تخصصی منصوب شد. شرح وظایف وی در حکم این چنین ذکر شده است:
  • برنامه ريزي و هماهنگي به منظور برگزاري به موقع مجامع عمومي صندوق هاي غیر دولتي
  • نظارت بر چگونگي و کیفیت برگزاري مجامع عمومي عادي و فوق العاده
  • برنامه ريزي به منظور ابلاغ مصوبات مجامع و کنترل و رسیدگي در مورد اقدامات انجام يافته توسط صندوق هاي غیر دولتي
  • بررسي و اظهار نظر در مورد طرح ها و پیشنهادات مندرج در دستور جلسه مجامع عمومي و کسب نظر مشورتي ساير مديريت هاي تخصصي شرکت
  • برنامه ريزي به منظور تدوين مقررات مورد نیاز در زمینه برگزاري مطلوب مجامع عمومي
  • ايجاد تمهیدات لازم در راستاي رعايت قوانین و مقررات در برگزاري و اتخاذ تصمیمات مناسب توسط مجمع عمومي
  • استقرار سیستم گزارش دهي و اطلاع رساني در مورد مجامع هر يک از صندوق هاي غیر دولتي و کنترل اجراي تکالیف قانوني در موعد مقرر در صورتجلسات تنظیمي
  • انجام ساير وظايف محوله بر حسب ارجاع از سوي مسئول مافوق
هم چنین روابط عمومی شرکت مادر تخصصی، برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.


© کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به " شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی" میباشد.