ورود به سایت

جستجو


ارتباط با ما

اطلاعات تماس با واحدها

عنوان مسئوليت نام و نام خانوادگي شماره تماس

رئيس هيئت مديره ومدير عامل

سيد عبدالكريم رضوي اردکانی 66905192-93

عضو هيئت مديره و قائم مقام مدير عامل

عوض عليزاده مقدم 66905192-93

عضوهيئت مديره

هاشم ولی پور مطلق 66905195
عضوهيئت مديره

ابوالقاسم شمس

66905199-49
عضو هيئت مديره عليرضا اشرفي 66905195-96
مدير برنامه ريزي و تجهيز منابع علی قاسمی 66905198-99
مدير  امور نمايندگان و مجامع داریوش اعرابی 66905194-95
مدير توسعه سرمايه گذاري وتسهيلات شهریار رستمی 66907147-48
مديرمنابع انسانی و پشتیبانی امیر اسلامی 66907150-51
مدير امور مالي واعتبارات حميد رضا رشمئي 66907152-53
مدیر توسعه عملیات و بهبود بهره وری هوشنگ محمدی 66905197
سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل سیف ا... امیری 66905200-01

 

آدرس: تهران - خيابان توحيد -خيابان پرچم پلاک 51 نمابر: 66907146

صندوق پستي : 15875-1654

كد پستي : 1457866971

 

 
 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی