صندوق حمايت از توسعه فعاليتهاي كشاورزي زنان شهرستان خوسف

صندوق حمايت از توسعه فعاليتهاي كشاورزي زنان شهرستان خوسف

تاریخ مجمع موسس:94/12/24

نام و نام خانوادگي

سمت

نام تشكل

آدرس و تلفن

مژده سعیدی

مدیر عامل

   

مریم محمدنیا بیرجند

رئیس هیات مدیره

شرکت مادر تخصصی

 

مرضیه حسنی

نایب رئیس

صندوق خرد سلم آباد

بلوار شهید بهشتی-مدیریت جهاد کشاورزی

زهرا اکبری

عضو هیات مدیره

صندوق فیض آباد

056-32473241

فهیمه افسانه خوری

منشی

صندوق نوغاب

 

زهرا یوسفی

عضو هیات مدیره

صندوق امام هادی

 

کبری احمدزاده

بازرس

 

email:از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی