ورود به سایت

جستجو


صندوق حمايت از توسعه منابع طبیعی خراسان شمالی

    صندوق حمايت از توسعه منابع طبیعی خراسان شمالی
      (تاريخ مجمع موسس 98/4/4)
نام و نام خانوادگي سمت نام تشكل درصد سهام تلفن تماس آدرس و تلفن
حبیب اله بهادری مدیرعامل     9158605933  
محمد اکبرپور نماینده  شرکت مادر   9155843852 058-32206086
حسن شیر محمدیان عضو شرکت کشاورزی کویرمیاندشت اسفراین   9153724397  
محمد حسن هاشمی عضو شرکت فراگیر توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری اسفراین   9153727640  
مهیا باستانی عضو شرکت تعاونی فراگیر منابع طبیعی و آبخیزداری شیروان   9921804090 بجنورد-میدان بازرگانی-جنب آتش نشانی-اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی
عبدالعلی محسنی عضو شرکت تعاونی فراگیر حافظان میراث کهن طبیعت بجنورد   9158847745  
حلیمه غائبی جعفرآباد بازرس شرکت تعاونی فراگیر تخصصی فاروج   9155813538  

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی