ورود به سایت

جستجو


صندوق حمايت از توسعه منابع طبیعی کرمان

صندوق حمايت از توسعه منابع طبیعی کرمان

(تاريخ مجمع موسس 95/1/29)

نام و نام خانوادگي

سمت

نام تشكل

درصد سهام

آدرس و تلفن

حسین قنبری

مدیرعامل

     

علی زنگی آبادی زاده

رئیس هیئت مدیره

شرکت مادر تخصصی

49

 

کریم فکری کوه بنانی

نایب رئیس

شرکت تعاونی  فراگیر شهرستان کوهبنان

3

 

محمد علی امیری خراسانی

منشی

شرکت تعاونی فراگیر شهرستان سیرجان

9

کرمان-اداره کل منابع طبیعی-صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان کرمان

حسین رجبی حسین آبادی

عضو

شرکت تعاونی فراگیر شهرستان رفسنجان

4

تلفکس:034-32114246

سمیه غلامشاهی

عضو

شرکت تعاونی فراگیر شهرستان فهرج

   

حسین منصوری

بازرس

شرکت تعاونی زراوند زرندیه

2.6

 
 

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی