برگزاری جلسه همکاری و تحقق زنجیره مالی بانک ملت با صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب کرمان

جلسه همکاری و تحقق زنجیره مالی در بانک ملت با صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب کرمان برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی و امور بین المل شرکت مادر تخصصی: جلسه همکاری و تحقق زنجیره مالی بانک ملت با حضور منصور شفیعی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب کرمان، محمود احمدی، مدیر بانک ملت استان کرمان و جهانبخش سالاری، رئیس بانک ملت مرکزی جیرفت و علی کمالی، رئیس حوزه بانک ملت جنوب کرمان برگزار شد. 
منصور شفیعی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب کرمان در این دیدار از انجام و پیگیری و درخواست مدیریت شعب بانک ملت استان کرمان در خصوص نحوه همکاری و تحقق زنجیره مالی صندوق با آن بانک خبر داد.
وی با ارائه گزارش عملکرد صندوق و گردش حساب ها و انجام قراردادها با سازمان جهاد کشاورزی جنوب گفت:  بسط و گسترش تعاملات بانکی بین دو طرف با تحقق زنجیره ارزش کشاورزی وتامین نهاده ها از طریق تعاونی های سهامدار مورد تاکید است.
در پایان جلسه مقرر شد؛ اقدامات اولیه انجام تا مراحل بعدی در دستور کار قرارگیرد و نتیجه اقدامات به هیئت مدیره صندوق گزارش شود . 
 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی