همکاری مدیریت بانک های کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب کرمان

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب کرمان گفت: مدیریت شعب بانک کشاورزی و این صندوق درخصوص انعقاد تفاهم نامه به منظور تامین نقدینگی، سهامداران صندوق رایزنی و همکاری می کنند.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ منصور شفیعی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب کرمان افزود: در جلسه کارگروه تجهیز منابع مالی مدیریت بانک کشاورزی که در دفتر رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان با حضور معاونان سازمان، مدیریت شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان، معاونان وی، تعدادی روسای شعب بانک تشکیل شد، موضوعات تجهیز منابع بانک مورد بحث و بررسی در 3 شهریورماه 98  قرار گرفت.

وی تصریح کرد: درخصوص تامین اعتبار تسهیلات بانکداری شرکتی با نرخ کمتر از نرخ مصوب و سایر اعتبار لازم تسهیلات برای تامین نقدینگی سهامداران در راستای تفاهم نامه بین شرکت مادر تخصصی و مدیریت بانک کشاورزی با معرفی صندوق انجام می شود.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی