اختصاص 50 میلیارد ریال اعتبار توسط صندوق جنوب استان کرمان به دامداران

مديرعامل صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي منطقه جیرفت وکهنوج گفت: این صندوق به اتحادیه دامداران مهرگان جنوب مجری استانی پلاک کوبی استان مبلغ پنجاه میلیارد ریال اعتبار تخصیص داد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ منصور شفیعی، مديرعامل صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي منطقه جیرفت وکهنوج گفت: برای هویت گذاری دام های سنگین، سبک و شتر نیاز به اعتباری بالغ بر پنجاه میلیارد ریال  به اتحادیه دامداران مهرگان جنوب مجری استانی پلاک کوبی دام و سایر مجریان استانی با هماهنگی معاونت بهبود تولیدات دامی استان اعتبارات پرداخت کرده است.

شفیعی تصریح کرد: این طرح برای پلاک کوبی حدود یک میلیون و 500 هزار راس دام سبک،700 هزار راس دام سنگین و 18 هزار نفر شتر و 20 هزار نفر راس تک سمان انجام  میشود.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی