برگزاری مجمع مجامع عمومی عادی و فوق العاده صندوق زنان روستایی شهرستان درمیان

مجامع عمومی عادی و فوق العاده صندوق حمايت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان درمیان، با حضور سهامداران روز سه‌شنبه دوم اردیبهشت ‌ماه 98 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛مجامع عمومی عادی و فوق العاده صندوق حمايت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان درمیان، با حضور نماینده شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، هیات مدیره، مدیرعامل و سهامداران در روز سه‌شنبه دوم اردیبهشت ‌ماه 98 در سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان درمیان برگزار شد.

طی آن گزارش عملکرد هیات مدیره، گزارش بازرسی و گزارش حسابرسی در طی سال مالی منتهی به آذر 97، ارائه شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی