مديرعامل صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي استان يزد:

مبلغ 172 میلیارد ریال برای تأمین و افزایش ذخیره سازی نهاده های دام و طیور هزینه شده است

رو تیتر مديرعامل صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي استان يزد:

مديرعامل صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي استان يزد در بازه زمانی پاییز و زمستان 97 از اعتبارات تبصره بند ب ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و سایر منابع صندوق گفت:مبلغ 172 میلیارد ریال برای تأمین و افزایش ذخیره سازی نهاده های دام و طیور هزینه شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ سيدعلي اکبر حسيني نسب، مديرعامل صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي استان يزد درباره عملکرد صندوق در راستای مصوبات دبیرخانه ستاد راهبردی و مدیریت اقتصادی مقاومتی استان و مصوبات دوازدهمین جلسه ستاد تسهیلات و رفع موانع تولید گفت: این صندوق در راستای بند 4 مصوبات دبیرخانه ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان مبنی بر تأمین و افزایش ذخیره سازی نهاده های دام و طیور به منظور مقابله با تحریم های غرب، در بازه زمانی پاییز و زمستان 97 از اعتبارات تبصره بند ب ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و سایر منابع صندوق مبلغ 172 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی گفت: برای خرید نهاده‌های جو، ذرت، تفاله گندم، کلزا، سویا، سبوس و کنجاله پنبه به مقدار 7،267 تن و ارزش 107 میلیارد ریال توسط شرکت توسعه خدمات جامع گستر دام و طیور یزد هزینه شده است.

حسيني نسب اظهار داشت: برای خرید نهاده سویا از شرکت پشتیبانی امور دام به مقدار 900 تن و ارزش 22 میلیارد ریال توسط شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران یزد هزینه شده است و برای   انعقاد قرارداد و خرید 1080 رأس بز مورسیا برای بهینه‌سازی تولید شیر و گوشت دام‌های سبک به ارزش 43 میلیارد ریال توسط اتحادیه شرکت‌های تعاونی دامداران استان یزد کارهایی انجام گرفته است. 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی