انتصاب ناظر و هماهنگ‌کننده صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی

ناظر و هماهنگ‌کننده صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی با حکم رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی انتصاب شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی ‌از سوی سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، هادی بیجاری، ناظر و هماهنگ‌کننده صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی منصوب شد.

در حکم وی آمده است: «با عنایت به جایگاه صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی به‌عنوان یک «نهاد توسعه ایی» باهدف تقویت حجم و کیفیت سرمایه‌گذاری و ساماندهی نیازهای مالی و اعتباری بخش کشاورزی و با توجه به سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب مبنی بر استقرار ساختار شبکه ایی و تشکیل صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستانی، زنان و منابع طبیعی و از سویی لزوم و ضرورت هم‌راستایی صندوق‌های مزبور باسیاست‌ها و برنامه‌های شرکت مادر تخصصی و سازمان جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی بخش کشاورزی استان، لذا با عنایت به هماهنگی به‌عمل‌آمده با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان جنابعالی را به‌عنوان «ناظر و هماهنگ‌کننده صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی» منصوب می‌نمایم.

ضرورت دارد، نمایندگان این شرکت در صندوق‌های شهرستانی، زنان و منابع طبیعی استان، هماهنگی لازم را با جنابعالی به عمل‌آورده، به‌نحوی‌که صندوق‌های مذکور در چارچوب سیاست و برنامه یکسان و جامع بتوانند راهبردها و سیاست‌های بخش کشاورزی استان را متناسب با اهداف، حدود و وظایف و اختیارات صندوق‌های غیردولتی پیگیری، اقدام و محقق نمایند.توفیق روزافزون جنابعالی را از درگاه خداوند متعال مسألت می‌نمایم.»

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی