نمایش تعداد 
عنوان
برگزاری نشست مشترک هیئت مدیره صندوق جنوب استان کرمان با رئیس سازمان جهاد کشاورزی این استان
رئیس هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان: حمایت از طرح های اشتغال زایی در بخش منابع طبیعی روستاها
سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب کرمان به بیش از ۱۴۴ میلیارد ریال رسید
پرداخت مبلغ 278 میلیون ریال توسط صندوق استان کرمانشاه برای مقابله با کرونا
کشت گیاهان دارویی مورد حمایت صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی هرمزگان قرارمی گیرد
برگزاری جلسه همکاری و تحقق زنجیره مالی بانک ملت با صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب کرمان
افزایش سرمایه 43 میلیارد ریالی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان یزد
برگزاری جلسه تجهیز منابع درصندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب استان کرمان
سرمایه صندوق جنوب استان کرمان به بیش از 144 میلیارد ریال افزایش یافت
صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی هرمزگان 26 طرح را مورد حمایت خود قرار داد

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی