حضورکارشناسان بیمه تامین اجتماعی در جلسه هیات مدیره صندوق زنان روستایی وثوق شهرستان استهبان

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی وثوق شهرستان استهبان گفت: کارشناسان بیمه تامین اجتماعی در جلسه هیات مدیره این صندوق حضور یافتند. و ارائه گزارش هایی از این بیمه پرداختند.

 به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ سمیه سادات مرشدی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی وثوق شهرستان استهبان گفت: کارشناسان بیمه تامین اجتماعی در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی وثوق شهرستان استهبان در 18 تیر99 حضور یافتند و توضیحاتی در مورد نحوه بیمه سهامداران با مزایای بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی را بیان کردند.

در پایان مقرر شد با نمایندگان صندوق موارد فوق اطلاع رسانی شود و در صورت تمایل مدارک لازم به اداره تامین اجتماعی تحویل شود. 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی