بازدید فرماندار ابهر از فعالیت های تولید سهام داران صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی ابهر

فرماندار ابهر با هیئت همراهاز گاوداری 800 راسی شیری، کشت و صنعت و دامداری کارشینا و باغ 8 هکتاری شاه توت از سهام داران صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی ابهر در روز سه شنبه 27 خردادماه 1399 بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ وجیه اله نوروزی، فرماندار شهرستان ابهر با هیئت همراه از گاوداری 800 راسی شیری حیدرخلفی سهامدار صندوق گفت: در خط مقدم تولید، در سالی که از سوی مقام معظم رهبری جهش تولید نامیده شده است، با وجود تنگناها، در جهت تامین امنیت غذایی کشور بایستی بیشتر تلاش کرد.

در ادامه بازدیدها، از کشت و صنعت و دامداری کارشینا متعلق به علیرضا ترکی سهامدار صندوق، بازدیدی صورت گرفت.  مساحت کل کشت و صنعت 22 هکتار که چهار هکتار آن مربوط به قسمت گاوداری شیری با تعداد 300 راس گاو هلشتاین شیری است.

همچنین از باغ هشت هکتاری شاه توت علی مردانی پور از سهامداران صندوق، بازدیدی انجام شد و وی از فرماندار و مقامات حاضر، درخواست مجوز تغییر کاربری برای ساخت سردخانه زیر صفر را داشت.

همچنین مسعود  عطائي زهرائي، مديرعامل صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان ابهر با شاره به اعتبارات آبیاری تحت فشار که این صندوق ابهر به دریافت آن شده گفت: از مسئولان درخواست داریم تا کشاورزان منطقه را به استفاده از سیستم آبیاری نوین در مزارع و باغات خود، تشویق و ترغیب کنند.

وی در این بازدیدها درباره نقش حمایتی و تسهیلگر بودن صندوق و هدف آن که حمايـت از تشکيل سرمايه، تقويت حجم و کيفيت سرمايه گذاري توليدکنندگان بخش کشاورزی شهرستان است برای فرماندار و هیئت همراه توضیحاتی ارائه داد.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی