برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب استان کرمان

برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب استان کرمان با حضور اکثریت سهامداران در روز 29 خرداد ماه 1399 در محل دفتر صندوق برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی؛ مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب استان کرمان با محوریت تصویب بودجه با حضور داریوش اعرابی به عنوان نماینده شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و هیئت مدیره و مدیرعامل و حضور 75 تن از سهامداران روز 29 خردادماه 1399 در محل دفتر صندوق تشکیل شد و رسمیت پیدا کرد.

در مجمع فوق بررسی صورتهای مالی منتهی به سی ام آذر ماه 98 بررسی و تصویب شد. همچنین در مجمع مذکور نسبت به انتخاب هیئت مدیره و بازرسان صندوق اقدام شد و در ادامه سایر دستورات مجمع فوق قرائت و با اکثریت آراء به تصویب رسید.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی