سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان به بیش از یک هزار و 146 میلیارد ریال رسید

نوشته شده در دوشنبه, 14 مرداد 1398 10:21

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان با اعلام خبر افزایش سرمایه این صندوق گفت:  سرمایه این صندوق به یک هزار و 146میلیارد ریال در مردادماه امسال رسید.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی،  علیرضا دارابی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان  خوزستان صندوق بیان داشت: سرمایه این صندوق از مبلغ 870 میلیارد ريال به مبلغ  یک هزار و 146 میلیارد و 500 میلیون ریال افزایش یافته است.

وی افزود: با افزایش سرمایه در تیرماه امسال، مبلغ 267میلیارد و784 میلیون ريال به سرمایه صندوق افزوده شد که از این مبلغ 109 میلیارد و863 میلیون ريال از محل‌های تبصره 3 بند ب ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و کمک‌های فنی و اعتباری موضوع بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1397  و 13 میلیارد و 582 میلیون ریال از محل سود انباشته سنواتی به عنوان سهم دولت و 129 میلیارد و 310 میلیون ريال توسط بخش خصوصی تامین شده است.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان اذعان داشت: با استقبال تولیدکنندگان و بهره برداران برای افزایش سرمایه به دلیل اعتماد به عملکرد و خدمات  صندوق، میزان افزایش سرمایه به این مبلغ رسید که امیدواریم موجب ارائه خدمات بیشتر  در راستای رونق بیشتر تولید شود.