سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان به بیش از یک هزار و 146 میلیارد ریال رسید

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان با اعلام خبر افزایش سرمایه این صندوق گفت:  سرمایه این صندوق به یک هزار و 146میلیارد ریال در مردادماه امسال رسید.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی،  علیرضا دارابی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان  خوزستان صندوق بیان داشت: سرمایه این صندوق از مبلغ 870 میلیارد ريال به مبلغ  یک هزار و 146 میلیارد و 500 میلیون ریال افزایش یافته است.

وی افزود: با افزایش سرمایه در تیرماه امسال، مبلغ 267میلیارد و784 میلیون ريال به سرمایه صندوق افزوده شد که از این مبلغ 109 میلیارد و863 میلیون ريال از محل‌های تبصره 3 بند ب ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و کمک‌های فنی و اعتباری موضوع بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1397  و 13 میلیارد و 582 میلیون ریال از محل سود انباشته سنواتی به عنوان سهم دولت و 129 میلیارد و 310 میلیون ريال توسط بخش خصوصی تامین شده است.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان اذعان داشت: با استقبال تولیدکنندگان و بهره برداران برای افزایش سرمایه به دلیل اعتماد به عملکرد و خدمات  صندوق، میزان افزایش سرمایه به این مبلغ رسید که امیدواریم موجب ارائه خدمات بیشتر  در راستای رونق بیشتر تولید شود. 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی