افزایش حدود 9 برابری سرمایه صندوق حمايت از توسعه صنعت بذر گندم و جو

مدیرعامل صندوق حمايت از توسعه صنعت بذر گندم و جو از افزایش بیش از حدود 9 برابری سرمایه این صندوق در تیرماه امسال خبر داد.

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی، محمدامین خیاط، مدیرعامل صندوق حمايت از توسعه صنعت بذر گندم و جو بیان داشت: سرمایه این صندوق از مبلغ حدود چهارده میلیارد ريال به مبلغ 132 میلیارد ريال افزایش‌یافته است.

وی افزود: با افزایش سرمایه در تیرماه امسال، مبلغ 118 میلیارد ريال به سرمایه صندوق افزوده شد که از این مبلغ 64 میلیارد ريال توسط دولت و 68 میلیارد ريال توسط بخش خصوصی تأمین‌شده و مشارکت سهام‌داران از تعداد 93 شرکت تولیدکننده بذر به تعداد 118 شرکت افزایش‌یافته است.

مدیرعامل صندوق حمايت از توسعه صنعت بذر گندم و جو اذعان داشت: صندوق با این افزایش رشدی حدود 9 برابری در سرمایه خود داشته است که امیدواریم این روند موجب ارائه خدمات و حمایت‌های بیشتر و کاهش هزینه‌های تولید در صنعت بذر شود.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی