برگزاری بیستمین جلسه دبیرخانه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی

بیستمین جلسه دبیرخانه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی در روز دوشنبه ۳۱تیرماه ۱۳۹۸با حضور مدیران عامل صندوق های ۱۵گانه استان خراسان جنوبی به میزبانی صندوق استان خراسان جنوبی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی به نقل از روابط عمومی دبیرخانه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی؛ بیستمین جلسه دبیرخانه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی پیرامون مباحث افزایش سرمایه صندوق ها، مباحث مرتبط با دوره های آموزشی موردنیاز کارکنان و سهامداران صندوق ها در روز دوشنبه ۳۱تیرماه ۱۳۹۸با حضور مدیران عامل صندوق های ۱۵گانه استان خراسان جنوبی به میزبانی صندوق استان خراسان جنوبی برپا شد.

در این جلسه درباره موضوعات مطرح شده، بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مدیران عامل به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود در این خصوص پرداختند.

همچنین در این جلسه احسان شوقی دبیر صندوق های شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی ضمن تشکر از حضور و همراهی مدیران عامل، استمرار و پایداری جلسات را خواستار شد.

وی ضمن تاکید بر حفظ جایگاه دبیرخانه اذعان داشت: باید همواره به دنبال راههای جدید برای خدمات رسانی به جامعه سهامداران صندوق باشیم و مصوبات دبیرخانه را با جدیت دنبال نماییم.

 

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی