دیدار مدیران عامل صندوق های زنان استان خراسان جنوبی با مدیرکل امور بانوان استانداری

مدیران عامل صندوق های حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی استان خراسان جنوبی با مدیرکل امور بانوان استانداری این استان روز دوشنبه ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸ دیدار و گفت و گو کردند.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی به نقل از روابط عمومی صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی؛ مدیران عامل صندوق های حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان خوسف و درمیان به همراه حامد نخعی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی با نفیسه نخعی، مدیرکل امور بانوان استانداری این استان برای تقویت این صندوق ها و توسعه اشتغال زنان روستایی روز دوشنبه ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸ دیدار و گفت و گو کردند.

حامد نخعی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی در این جلسه گزارش کوتاهی از خدمات و فعالیتهای صندوق های حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی پرداخت و با تاکید بر تقویت و گسترش ارائه خدمات به این صندوق ها، افزود: این صندوق ها خدمات قابل توجه و موثری در حوزه فعالیت خود ارائه کرده اند بنابراین نیازمند آن هستند که تقویت شود و مورد حمایت بیشتر قرار گیرند.

در پایان مقرر شد، در بازدید نفیسه نخعی، مدیرکل امور بانوان استانداری خراسان جنوبی از فعالیت های زنان روستایی در شهرستان های خوسف، درمیان و سرایان، ضمن حمایت از توسعه فعالیت های این صندوق ها و تقویت سرمایه آنها، در بازارسازی و بازاررسانی تولیدات زنان روستایی و برندسازی واحد اقدامات موثری از سوی این اداره کل انجام پذیرد.

گفتنی است؛ در این جلسه مژده سعیدی، مدیرعامل صندوق زنان شهرستان خوسف و سوده اکبری، مدیرعامل صندوق  شهرستان درمیان به بیان گزارش و تشریح فعالیت های خود پرداختند.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی