جلسه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان با تشکلهای زیربخش مکانیزاسیون و منابع طبیعی

جلسه تجهیز منابع صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان با حضور و مشارکت تشکل‌های سهامدار و جدید واجد شرایط برای افزایش سرمایه در زیر بخش‌های مکانیزاسیون و منابع طبیعی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی، جلسه تجهیز منابع صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان با حضور و مشارکت تشکل‌های سهامدار و جدید واجد شرایط برای افزایش سرمایه در زیر بخش‌های مکانیزاسیون و منابع طبیعی، در دفتر کار صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان رأس ساعت 10:30صبح روز یکشنبه 5 خردادماه 1398 برگزار شد.

در این جلسه حمید نصری، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان بیان داشت: با توجه به انتشار آگهی افزایش سرمایه که در تاریخ 21 اردیبهشت‌ماه 98 در روزنامه «گیلان امروز» به چاپ رسیده و پایان آن 21 تیرماه 98 است، همچنین با توجه به تأمین سهم دولت در این مرحله نیاز به حضور و مشارکت تشکل‌های سهامدار و غیر سهامدار واجد شرایط برای افزایش سرمایه می‌باشد.

در ادامه پس از بحث و تبادل‌نظر و توضیحات ارائه‌شده از سوی مدیرعامل صندوق و اعلام نظر هر یک از تشکل‌ها مقرر شد مبلغ تائید شده از سوی شرکت مادر تخصصی به میزان 3600 میلیون ریال از سوی 4 تشکل حاضر در جلسه تأمین شود که با افزایش این مرحله سرمایه زیر بخش مکانیزاسیون از 317 میلیون ریال به 1417 میلیون ریال و سرمایه زیر بخش منابع طبیعی از 117 میلیون ریال به 2617 میلیون ریال افزایش می‌یابد.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی