جلسه تجهیز منابع صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان با تشکل‌های زیر بخش شیلات

جلسه تجهیز منابع صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان با حضور و مشارکت تشکل‌های سهامدار و جدید واجد شرایط برای افزایش سرمایه در زیر بخش شیلات برگزار شد.
 
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی، جلسه تجهیز منابع صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان با حضور و مشارکت تشکل‌های سهامدار و جدید واجد شرایط برای افزایش سرمایه در زیر بخش شیلات، در دفتر کار صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان رأس ساعت 10:30 صبح روز چهارشنبه 8 خردادماه 1398 برگزار شد.
در این جلسه حمید نصری، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان بیان داشت: با توجه به انتشار آگهی افزایش سرمایه که در تاریخ 21 اردیبهشت‌ماه 98 در روزنامه «گیلان امروز» به چاپ رسیده و پایان آن 21 تیرماه 98 است، همچنین با توجه به تأمین سهم دولت در این مرحله نیاز به حضور و مشارکت تشکل‌های سهامدار و غیر سهامدار واجد شرایط برای افزایش سرمایه می‌باشد.
در ادامه پس از بحث و تبادل‌نظر و توضیحات ارائه‌شده از سوی مدیرعامل صندوق و اعلام نظر هر یک از تشکل‌ها مقرر شد مبلغ تائید شده از سوی شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به میزان 4580 میلیون ریال از سوی 7 تشکل حاضر در جلسه تأمین گردد که با افزایش این مرحله سرمایه فعلی زیر بخش شیلات از 13464 میلیون ریال به 18044 میلیون ریال افزایش می‌یابد.
 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی