بسط و گسترش همکاری بانک توسعه تعاون و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب کرمان

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب کرمان از انجام پیگیری برای انعقاد تفاهم نامه با مدیریت شعب بانک توسعه تعاون و این صندوق به منظور تحقق زنجیره ارزش کشاورزی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ منصور شفیعی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب کرمان افزود: در جلسه با بانک توسعه تعاون که در دفتر رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان در تاریخ 25 اردیبهشت ماه 98 تشکیل شد، موضوعات بسط و گسترش همکاری های فی ما بین توسعه فعالیت های کشاورزی مورد بحث و بررسی و پیش نویس تفاهم نامه مزبور بین بانک توسعه تعاون و این صندوق در خصوص تعاملات بانکی بین دو طرف با هدف تحقق زنجیره ارزش کشاورزی در جنوب کرمان تهیه و تدوین شد. 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی