رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی:

صندوق ها با ساماندهی منابع مالی به دنبال تقویت ارزش افزوده در بخش کشاورزی هستند

رو تیتر رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در دیدار با روسایسازمان جهاد کشاورزی استان فارس و لرستان  و مدیران عامل صندوق این استان ها گفت: صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با برنامه ریزی منسجم و عملیاتی در ساماندهی منابع مالی، بستری برای استقرار زنجیره ارزش، اجرای کشاورزی قراردادی مبتنی بر دانش و تقویت ارزش فزوده در بخش کشاورزی هستند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی؛ جانعلی بهزاد نسب، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی روز دوشنبه 6 مرداد ماه 1399 در دیدار هایی جداگانه با محمدمهدی قاسمی، رئیسسازمان جهاد کشاورزی استان فارس، جعفر صبوری پور، نماینده ناظر بر صندوق های این استان و غلامرضا مقصودی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان فارس و اسفندیار حسنی‌مقدم، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان و ناصر نجیب زاده، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی این استان اعلام کرد: تدوین الگوهای تامین مالی برای بهبود امنیت غذایی کشور و افزایش ضریب خوداتکایی با حمایت از تولید محصولات اساسی و الگوی کشت از رویکردهای اصلی این صندوق هاست.

وی افزود: به منظور تقویت و حمایت از حضور موثر شرکت های دانش بنیان در عرصه های کشاورزی از طریق صندوق ها، انعقاد تفاهمنامه ای با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دستور کار شرکت مادر تخصصی قرار دارد. استفاده از ظرفیت های ممکن، الگوسازی و مستندکردن فعالیتهای اثربخش امری ضروری برای صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی در انجام  تعاملات لازم با مراجع ملی و بین المللی است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اعلام کرد: همگرایی صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی، فرصت مطلوبی را در پیاده سازی الگوهای مناسب در بخش، با حضور شرکت های دانش بنیان فراهم می سازد. تعاملات کارشناسی صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی  با صندوق های تخصصی–محصولی از جمله  صندوق حمايت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی می تواند در هدایت تشکلهای بخش کشاورزی و استفاده موثر از توانمندیهای شرکت های دانش بنیان، زمینه های مناسبی را فراهم کند.

بهزاد نسب ادامه داد: صندوق ها با ساماندهی نظام مالی و نگرش توسعه ای می توانند محلی مطمئن برای عملیاتی کردن الگوهای مبتنی بر دانش باشند. به کارگیری توانمندی تشکلها در این صندوق ها باعث حفظ ارزش دارائیها و منابع آنها می شود. روشهای تامین، تجهیز و تخصیص منابع، آئین نامه ها، ضوابط و دستورالعمل ها در صندوق ها با هدف بهینه سازی آنها لازم است مورد بازنگری قرارگیرند.

محمدمهدی قاسمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس نیز در این دیدار اظهار داشت: کمبود سرمایه و سطح بهره مندی از دانش، دو چالش اصلی در مسیر توسعه بخش کشاورزی هستند. صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با ساماندهی نظام مالی و به کارگیری الگوها و روشهای نوین نقش موثری در ارزش آفرینی بخش کشاورزی ایفاء می کنند. ترکیب منابع دولتی و بخش غیردولتی در صندوق ها موجب ماندگاری این اعتبارات در راستای توسعه بخش کشاورزی می شود.

اسفندیار حسنی‌مقدم، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان هم در این دیدار گفت: با عنایت به ظرفیت های قانونی  پیش بینی شده به دنبال تقویت و افزایش سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی در استان لرستان هستیم. تقویت و توانمندسازی تشکلهای بخش کشاورزی در عرصه های مختلف و بهره مندی صندوق ها از تشکلها می تواند در تحقق اهداف و سیاستهای بخش کشاورزی موثر باشد.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی