رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی در دیدار با همکاران تاکید کرد:

بهره مندی از ظرفیت های قانونی برون سپاری برای چابک سازی، یک ضرورت است

رو تیتر رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی در دیدار با همکاران تاکید کرد:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در دیدار با تعدادی از همکاران گفت: بهره مندی استفاده از ظرفیت های قانونی برون سپاری برای چابک سازی در تحقق اهداف و ماموریت های شرکت مادرتخصصی یک ضرورت است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی؛ جانعلی بهزاد نسب، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی روز شنبه 4 مردادماه 1399 در دیدار با تعدادی از همکارانمدیریت توسعه سرمایه گذاری و تسهیلات و واحد تحقیق و توسعه اظهار داشت: به منظور تشویق و هدایت صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی در پیاده سازی الگوها و ارائه خدمات موثر در راستای استقرار زنجیره ارزش و اجرای کشاورزی قراردادی با عنایت به سابقه برگزاری جشنواره صندوق های شهرستانی، پیشنهادات لازم از سوی مدیریت توسعه سرمایه گذاری و تسهیلات در زمینه ارتقای انگیزش صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی تدوین و ارائه شود.

وی افزود: درخصوص ضرورت نهادینه کردن ساز و کارهای مربوط به مدیریت و توسعه فروش محصول زعفران در استان خراسان جنوبی از طریق برند سازی و عرضه آن در بازار بورس کالای کشاورزی، برنامه عملیاتی توسط مدیریت توسعه    سرمایه گذاری و تسهیلات تدوین و ارائه شود.

بهزاد نسب با اشاره به اهمیت و نقش امر تحقیق و توسعه در بستر انجام فعالیتهای مربوط به مدیریتهای تخصصی شرکت مادر تاکید کرد: مسئول واحد تحقیق و توسعه در جلسات مدیریت های مزبور حضور داشته باشد.

وی همچنین به ظرفیت های قانونی پیش بینی شده در زمینه ی برون سپاری تاکید کرد: بررسی لازم برای بهره مندی از امکان برون سپاری توسط واحد تحقیق و توسعه  در راستای آموزش و بهسازی منابع انسانی، جذب منابع و تخصیص بهینه منابع در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، اطلاع رسانی و تبلیغات، امور بین الملل، شبکه سازی صندوق ها، تحقیق و توسعه و ... صورت پذیرد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت: با توجه به اینکه هدف و غایت شکل گیری صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی ارائه تسهیلات و خدمات ارزان، به جا، به موقع با حداقل تضامین به تولیدکنندگان و بهره برداران این بخش است و حضور تشکل ها به عنوان سهامداران صندوق ها به عنوان نمایندگان تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی در راستای استقرار زنجیره ارزش و کشاورزی قراردادی  و رسوخ دانش فنی است ساز و کارهای پیش بینی شده برای ارائه تسهیلات و خدمات مطلوب به تولیدکنندگان و بهره برداران توسط واحد تحقیق و توسعه با هماهنگی مدیریتهای تخصصی، مورد بررسی و مطالعه لازم قرار گیرد.  

گفتنی است؛ در این جلسه گزارشی از وظایف و عملکردهای مدیریت سرمایه گذاری و تسهیلات توسط ابوالقاسم شمس، عضو هیات مدیره، شهریار رستمی، مدیر توسعه سرمایه گذاری وتسهیلات، سید علی میران جدی، رئیس اداره توسعه سرمایه گذاری واحمد ابراهیمی، رئیس اداره نظارت، ارزیابی و تسهیلات شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ارائه شد.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی