رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی در دیدار با هیات مدیره صندوق حمايت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی:

صندوق پژوهش می تواند با بهره مندی از ظرفیت ها، بسترهای لازم را برای رسوخ دانش فنی در بخش کشاورزی فراهم سازد

رو تیتر رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی در دیدار با هیات مدیره صندوق حمايت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در دیدار با اعضای هیات مدیره و مدیرعامل صندوق حمايت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی گفت: این صندوق می تواند با بهره مندی از ظرفیت ها و توانمندی های شرکت های دانش بنیان و انجام تعاملات مناسب با صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، بسترهای لازم را برای رسوخ دانش فنی، اجرای کشاورزی قراردادی و استقرار زنجیره ارزش در بخش کشاورزی فراهم سازد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ جانعلی بهزاد نسب، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در دیدار با اعضای هیات مدیره و مدیرعامل صندوق حمايت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزیدر روز دوشنبه 9 تیرماه 1399 اعلام کرد: این صندوق ها با ساماندهی شرکت های دانش بنیان و ارائه الگوها و خدمات مناسب به آنان می تواند نقش مهمی را در شناسایی مشکلات بخش کشاورزی و رفع آنها در راستای تحقق توسعه پایدار ایفاء نماید.

بهزاد نسب افزود: سازمان تحقیقات و آموزش بخش کشاورزی از استعدادهای و امکانات مناسبی برخوردار است که با پیگیریهای اعضای هیات مدیره و مدیران صندوق حمايت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی می تواند زمینه های خوبی را در انجام ماموریت ها و رسالت این صندوق میسر سازد.

وی با اشاره به ضرورت مستندسازی فعالیتهای انجام شده در این صندوق به منظور انتقال و اشاعه مطلوب آنها گفت: رسوخ دانش فنی به بخش کشاورزی از بنیادی ترین اموری است و در انجام این مهم این صندوق با به کارگیری الگوهای بهینه در جذب و تخصیص منابع هم افزایی ممکن را در شرکت های دانش بنیان با شناسایی حلقه های مفقوده و تدوین و اجرای برنامه عملیاتی لازم را در استقرار زنجیره ارزش در بخش کشاورزی فراهم آورد.

بهزاد نسب ادامه داد: طرح آبیاری 46 هزار هکتاری دشت سیستان و ضرورت طراحی و پیاده سازی پروژه های تخصصی در زیربخشهای کشاورزی مستلزم بهره مندی از تمامی امکانات و ظرفیت های ممکن منجمله صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تا زمان راه اندازی صندوق در منطقه سیستان است.

گفتنی است؛ در این دیدار گزارشی از وضعیت، عملکرد و برنامه های صندوق یاد شده توسط مدیرعامل آن صندوق ارائه شد و اعضای هیات مدیره و نماینده شرکت مادر تخصصی به بیان پیشنهادات و نقطه نظرات برای تقویت و توسعه صندوق پرداختند.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی