رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی در دیدار با نمایندگان شرکت در صندوق های بذر و دانه های روغنی کشور:

صندوق های بذر و دانه های روغنی می توانند بسترهای مناسبی را در استقرار زنجیره ارزش فراهم سازند

رو تیتر رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی در دیدار با نمایندگان شرکت در صندوق های بذر و دانه های روغنی کشور:

 رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در دیدار با نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق حمايت از توسعه  صنعت بذر کشور و صندوق حمایت از توسعه دانه های روغنی در بخش کشاورزی، اعلام کرد: تامین، تجهیز و تخصیص بهینه منابع داخلی و خارجی برای به کارگیری الگوهای مناسب در استقرار زنجیره ارزش و اجرای کشاورزی قراردادی از اهداف صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ جانعلی بهزاد نسب، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در دیدار با اسمعیل اسفندیاری پور، مشاور وزیر و مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی و نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق حمايت از توسعه  صنعت بذر کشور و علیرضا مهاجر مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی و نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق حمايت از توسعه دانه های روغنی در بخش کشاورزی در روز یکشنبه 8 تیرماه 1399 اعلام کرد: صندوق های بذر و دانه های روغنی می توانند بسترهای مناسبی را با به کارگیری الگوهای مناسب در استقرار زنجیره ارزش و اجرای کشاورزی قراردادی فراهم سازند و نقش های مناسبی را  در تامین امنیت غذایی ایفاء نمایند.

 بهزاد نسب اعلام داشت: صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی می توانند در بهره برداری از ظرفیت های پیش بینی شده در طرح ها و پروژه های کشاورزی زمینه های مطلوبی را با ارائه خدمات و الگوهای مناسب در راستای تامین امنیت غذایی کشور فراهم کنند.

علیرضا مهاجر مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی و نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق حمايت از توسعه دانه های روغنی در بخش کشاورزی  نیز در این دیدار گفت: حمایت دستگاه های دولتی برای توسعه و تقویت این صندوق در راستای کاهش وابستگی کشور به تامین روغن به عنوان یکی از کالاهای اساسی و مورد نیاز، ضروری است و این امر می تواند کمک موثری در پایداری توسعه کشاورزی و تامین روغن مورد نیاز کشور، افزایش بهداشت و سلامت جامعه، گنجاله دام و طیور شود.

اسمعیل اسفندیاری پور، مشاور وزیر و مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی و نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق حمايت از توسعه صنعت بذر کشور با بیان اینکه امنیت غذایی از تولید گندم تامینحاصل می شود گفت: به زراعی و به کارگیری مکانیزاسیون در مزارع گندم و خرید تضمینی در 6 سال گذشته امکان صرفه جویی بیش از هفت میلیارد و 155 میلیون دلار را در کشور میسر ساخته است و  این صندوق می تواند بستری مناسب را  در تولید گندم مورد نیاز کشور و افزایش اشتغال فراهم آورد.

 

      

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی