تأسیس صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان اردبیل

مجمع عمومی مؤسس صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان اردبیل با حضور مدیران شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، مسئولان استانی و محلی و ... در روز سه شنبه 16 مهرماه 1398 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ جلسه مجمع عمومی مؤسس تشکیل صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان اردبیل با حضور علیرضا اشرفی، عضو هیات مدیره و داریوش اعرابی، مدیر امور مجامع و نمایندگان شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، بهمن بالایی، رئیس هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اردبیل و جمعی از مسئولان استانی و محلی در روز سه شنبه 16 مهرماه 1398 در محل سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی برگزار شد.

صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان اردبیل با سرمایه حدود هفت میلیارد و 500 میلیون ریال با مشارکت 9 سهامدار که شامل اشخاص حقیقی، تشکل‌ها و اشخاص مستقل بودند، تشکیل شد.

گفتنی است، صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان اردبیل یک‌صد و چهل و هشتمین صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در کشور و دهمین صندوق شهرستانی و دومین صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در استان اردبیل است.

در مجمع عمومی مؤسس صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان اردبیل اعضای هیات مدیره و بازرسان نیز انتخاب شدند همچنین اساسنامه و آیین‌نامه‌های داخلی به تصویب رسید.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی