تأسیس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان میناب

مجمع عمومی مؤسس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان مینابدر استان هرمزگان با حضور مدیران شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، مسئولان استانی و محلی و ... در روز چهار‌شنبه 6 شهریورماه 1398 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ جلسه مجمع عمومی مؤسس تشکیل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان مینابدر استان هرمزگان با حضور علیرضا اشرفی، عضو هیات مدیره و داریوش اعرابی، مدیر امور مجامع و نمایندگان شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، علی باقر زاده، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، ایرج بقایی پوري، رئیس هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان هرمزگان، فرماندار و جمعی از مسئولان استانی و محلی در روز چهار‌شنبه 6 شهریورماه 1398 در محل سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برگزار شد.

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان مینابدر استان هرمزگان با سرمایه حدود 20 میلیارد ریال با مشارکت 198 سهامدار که شامل اشخاص حقیقی، تشکل‌ها و اشخاص مستقل بودند، تشکیل شد.

گفتنی است، صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان مینابیک‌صد و چهل و چهارمین صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در کشور و هفتاد و چهارمین صندوق شهرستانی و سومین صندوق شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی در استان هرمزگان است.

در مجمع عمومی مؤسس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان میناباعضای هیات مدیره و بازرسان نیز انتخاب شدند همچنین اساسنامه و آیین‌نامه‌های داخلی به تصویب رسید.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی