با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی

جلسه بررسی راهکارهای توسعه فعالیت صندوق حمايت از توسعه نهال در بخش کشاورزی برگزار شد

رو تیتر با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی

جلسه بررسی راهکارهای توسعه فعالیت صندوق حمايت از توسعه نهال در بخش کشاورزی با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی امروز 16 تیرماه 98 در سالن جلسات این معاونت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ محمدعلی طهماسبی، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی در این جلسه که با حضور داراب حسنی، مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک وزات جهاد کشاورزی، سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و علی امیر آل محمد، رئیس هیات مدیره صندوق و رئیس گروه نهال و بهبود ارقام وزارت جهاد کشاورزی و محمد سنایی، مدیرعامل صندوق حمايت از توسعه نهال در بخش کشاورزی برگزار شد، گفت: صندوق حمايت از توسعه نهال در بخش کشاورزی می بایست شرایط توسعه فعالیت بخش خصوصی و توانمندسازی تولیدکنندگان نهال کشور را فراهم کند.

وی افزود: صندوق حمايت از توسعه نهال در بخش کشاورزی می بایست اعتبارات دولتی بخش کشاورزی را تخصیص بهینه نماید.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی