برگزاری جلسه هم اندیشی هیات مدیره شرکت مادر تخصصی با نمایندگان و مدیران عامل صندوق های منابع طبیعی کشور

نوشته شده در چهارشنبه, 01 خرداد 1398 16:37

جلسه هم اندیشی اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با مدیران عامل و نمایندگان شرکت مادر تخصصی در صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی کشور امروز اول خردادماه 98 درسالن جلسات شرکت مادرتخصصی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ جلسه هم اندیشی اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با مدیران عامل و نمایندگان شرکت مادر تخصصی در صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی کشور باهدف بررسی گزارش عملکرد، تبادل تجربیات، بررسی مشکلات، پیشنهادات و عملیاتی کردن آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده 29 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور امروز اول خردادماه 98 درسالن جلسات شرکت مادرتخصصی برگزار شد.

سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در این جلسه هم اندیشی گفت: صندوق های استانی حمایت از توسعه منابع طبیعی، زیرساخت مناسب غیردولتی در تحقق مردمی و اقتصادی کردن عرصه های منابع طبیعی با محوریت بهره برداران و تولیدکنندگان هستند.