عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی:

صندوق های استان خراسان جنوبی، اردیبهشت سال98 وارد بازار بورس و فرآیند معاملات زعفران میشوند

رو تیتر عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی:

عضو هیئت مدیره شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در جلسه چهاردهمین جلسه شورای سیاستگذاری صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی گفت: صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی، اردیبهشت سال آینده وارد بازار بورس و فرآیند معاملات زعفران به نفع بهره برداران بخش کشاورزی میشوند.

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی به نقل از روابط عمومی صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی، ابوالقاسم شمس، عضو هیئت مدیره شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در جلسه چهاردهمین جلسه شورای سیاستگذاری صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی که در 19 اسفندماه 1397 در محل سالن جلسات سازمان جهادکشاورزی استان خراسان جنوبی برگزار شد، با تاکید بر ورود به بازار بورس توسط صندوق ها و تشکل های فعال بخش کشاورزی افزود: بورس یک بازار مدرن است و باید از این بازار به نفع بهره برداران بخش کشاورزی و کشاورزان زحمتکش این مرز و بوم، بهره گیری شود.

مهندس عضو هیئت مدیره شرکت مادرتخصصی در این جلسه با تاکید بر ورود به بازار بورس توسط صندوق ها و تشکل های فعال بخش کشاورزی افزود: بورس یک بازار مدرن است و باید از این بازار به نفع بهره برداران بخش کشاورزی و کشاورزان زحمتکش این مرز و بوم، بهره گیری شود.

عضو هیئت مدیره شرکت مادرتخصصی اذعان داشت: با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته و اقداماتی که گزارش شد، در اردیبهشت ماه صندوق ها در موضوع زعفران وارد بازار بورس و فرآیند معاملات خواهند شد و امید داریم این اقدامات نتیجه مطلوب و موردنظر بهره برداران بخش را بدنبال داشته باشد.

عضو هیئت مدیره شرکت مادرتخصصی افزود: باید بازار فروش و عرض محصولات به روش نوین مورد شناسایی قرارگیرد و ما در صندوق ها باید در بازارهای رقابتی نقش ایفا کنیم و از این ظرفیت استفاده کنیم.

شمس افزود: صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی همیشه برای ما یک اولویت بوده و هست و دلیل آن هم همکاری، تعامل و مشارکت خوب بخش غیردولتی و یا به عبارتی کشاورزان زحمتکش استان در برنامه هاست. لذا با توجه به این مشارکت بالا، وظیفه داریم خدمات مناسب و درخور بهره برداران بخش کشاورزی و دامداری استان خراسان جنوبی ارائه نماییم. بنابراین اگر ما بتوانیم در این برنامه ها درست بازیگری و نقش آفرینی نماییم، بورس نیز به عنوان یک بازار مدرن، میتواند در این برنامه ها و خدمات نقش موثری در بخش ایفا نماید.

وی، ضمن ابراز امیدواری تاکید کرد: نگاه زنجیره ای به تولید باید مد نظر قرار گیرد و باید کشاورزی قراردادی را برای برنامه های آتی صندوق در نظر بگیریم و برنامه ریزی های خدمات را بر این اساس پیاده سازی نماییم. 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی