ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان راز و جرگلان

1- شماره ثبت:

2- تاريخ تشكيل مجمع موسس: 94/6/11

3-  تعداد تشكل هاي تحت پوشش اولیه: 3

4- تعداد تشکل های تحت پوشش فعلی : 3

5- سرمايه اوليه: 5.068 میلیون ریال

6-  سرمایه فعلی : 5068.33 میلیون ریال

7اعضائ هيات مديره وبازرس:

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام تشکل

آدرس / تلفن/ Email

1

محمد تقی محمدی

مدیرعامل

 

خراسان شمالی، شهرستان راز و جرگلان ، شهر راز، خیابان رجائی، مقابل کانون فرهنگی وپرورشی آموزش و پرورش شهرستان راز وجرگلان، دفتر صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان راز و جرگلان 

 

تلفن: 058- 32623070 

فکس: 058- 32634070

2

علی وحیدی

نماینده

شرکت مادر تخصصی

3

رحمان بردی افروز

نایب رئیس

سهامدار حقیقی

4

شیردل نیازی

عضو و منشی

شرکت تعاونی صاعقه بجنورد

5

سهراب واحدی

عضو

شرکت تعاونی غلامان

 

6

علی محمد مجیدی

عضو

سهامدار حقیقی

 

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی