ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان گرمه

1- شماره ثبت:

2- تاريخ تشكيل مجمع موسس: 94/6/11

3-  تعداد تشكل هاي تحت پوشش اولیه: 2

4- سرمايه اوليه: 4.462 میلیون ریال

5-اعضائ هيات مديره وبازرس:

 

صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان گرمه

تاریخ مجمع موسس:94/6/11

نام و نام خانوادگي

سمت

نام تشكل

آدرس و تلفن

محمدهادی بیگی

حسابدار

   

یحیی رمضانی

رئیس

نماینده شرکت مادر

058-32505641

محمد صالحی

عضو

سهامدار حقیقی

 

مهدی حاج طالبی

عضو

سهامدار حقیقی

بلوار شهید دستغیب-ساختمان مدیریت جهاد شهرستان

محمدرضا محمودیان

عضو

شرکت تعاونی کوهدشت دامداران

058-32504835

سید محمود حسینی خلیلی

عضو

سهامدار حقیقی

کدپستی:9431736195

احسان کرامتی

عضو

سهامدار حقیقی

email:از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

 

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی