ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان جاجرم

1- شماره ثبت:

2- تاريخ تشكيل مجمع موسس: 94/5/2

3-  تعداد تشكل هاي تحت پوشش اولیه: 6

4- سرمايه اوليه: 5558.96 میلیون ریال

5اعضائ هيات مديره وبازرس:

 

صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان جاجرم

تاریخ مجمع موسس:94/5/26

نام و نام خانوادگي

سمت

نام تشكل

آدرس و تلفن

علیرضا فرجی

مدير عامل

   

حمید نامور

رئيس هیئت مدیره

شركت مادرتخصصی

058-32273810

محمد ابراهیمی

عضو هيات مديره

سهامدار حقیقی

 

رضا نظافتی

عضو هيات مديره

شرکت تعاونی طبر

خیابان شهید بهشتی مدیریت جهاد کشاورزی     058-32275170                                     کدپستی: 9441735143

معصومه ابراهیمی

عضو هيات مديره

شرکت تعاونی دامیاران صنعت جاجرم

 

عباس صحرانورد

عضو هيات مديره

سهامدار حقیقی

email:از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

علی اکبر طالبی

بازرس

سهامدار حقیقی

 
 

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی