ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان اسفراین

1- شماره ثبت:

2- تاريخ تشكيل مجمع موسس: 94/5/2

3-  تعداد تشكل هاي تحت پوشش اولیه: 8

4- تعداد تشکل های تحت پوشش فعلی : 8

5- سرمايه اوليه: 7.911 میلیون ریال

6-  سرمایه فعلی : 7910.60 میلیون ریال

7اعضائ هيات مديره وبازرس:

 

 

 صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان اسفراین
تاریخ مجمع موسس:94/5/25
نام و نام خانوادگي سمت نام تشكل   آدرس و تلفن
علی یوسف آبادی مدير عامل      
خلیل عاقبتی ایرج رئيس هیئت مدیره شركت مادرتخصصی    058-37223116
سید محمد پرویزی نایب رئیس سهامدار حقیقی  

بلوار سربداران-حاشیه خیابان-

جنب مدیریت جهاد کشاورزی

شهرستان اسفراین                   کدپستی:9661995369                                  

تلفکس :37223999-058

امیرمحمد خاکشوری عضو هيات مديره شرکت تعاونی خدماتی تامین نیاز دامداران فجر عشایری اسفراین  
حسن شیرمحمدیان عضو هيات مديره سهامدار حقیقی  
غفار ارغیانی عضو هيات مديره سهامدار حقیقی  
محمدرضا قربانی بازرس سهامدار حقیقی   از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی