ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان اسفراین

1- شماره ثبت:

2- تاريخ تشكيل مجمع موسس: 94/5/2

3-  تعداد تشكل هاي تحت پوشش اولیه: 8

4- سرمايه اوليه: 7.911 میلیون ریال

5اعضائ هيات مديره وبازرس:

 

صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان اسفراین

تاریخ مجمع موسس:94/5/25

نام و نام خانوادگي

سمت

نام تشكل

آدرس و تلفن

علی یوسف آبادی

مدير عامل

 

 

خلیل عاقبتی ایرج

رئيس هیئت مدیره

شركت مادرتخصصی

058-37223116

سید محمد پرویزی

نایب رئیس

سهامدار حقیقی

بلوار آزادگان-حاشیه خیابان-جنب مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اسفراین                   کدپستی:9661995369                                   تلفکس :37223999-058

امیرمحمد خاکشوری

عضو هيات مديره

شرکت تعاونی خدماتی تامین نیاز دامداران فجر عشایری اسفراین

برات محمد فیاضی نیک

منشی

سهامدار حقیقی

غفار ارغیانی

عضو هيات مديره

سهامدار حقیقی

نصرت اله دنیوی راد

بازرس

سهامدار حقیقی

از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

 

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی