ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شوش

- شماره ثبت:

2- تاريخ تشكيل مجمع موسس: 19/3/94

4-  تعداد تشكل هاي تحت پوشش: 12

5- سرمايه اوليه: 21.202 میلیون ریال

6-  سرمایه فعلی : 21201.96 میلیون ریال 

7اعضائ هيات مديره وبازرس:

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام تشکل

آدرس / تلفن/ Email

1

 فیروز شهابی فر

مدير عامل

-

 تلفن: 42871055-061

فاکس: 42871054-061

2

علیرضا ملک زاده

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

3

رحیم سرخه

نایب رئیس

سهامدار حقیقی

4

ابوذر دیناروند

 منشی - عضو

شرکت صدر آبزیان

5

حبیب بهجت پور

عضو

شرکت احسان اروند

 

6

صادق لطیفی

عضو

سهامدار حقیقی

 

7

کامل رحیمی

بازرس

سهامدار حقیقی

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی