ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فاروج

1- شماره ثبت:

2- تاريخ تشكيل مجمع موسس:8/9/1393

3-  تعداد تشكل هاي تحت پوشش:4

3- سرمايه اوليه:7035.3    میلیون ریال

5اعضائ هيات مديره وبازرس:

 

صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان فاروج

(تاريخ مجمع موسس 93/9/8)

نام و نام خانوادگي

سمت

نام تشكل

آدرس و تلفن

سعید رسولی

مدير عامل

-

 

احمد کنعانی

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

36422096ـ058

محمود سیامکی مایوان

نایب رئیس

سهامدار حقیقی

فاروج-خیابان شهید موفق ـ نبش شهید موفق4ـپلاک 60ـ ساختمان جهاد سازندگی سابق

جعفر چمنی تیکانلو

منشی - عضو

سهامدار حقیقی

تلفکس:36426332-058

جواد حسین پوران

عضو

سهامدار حقیقی

مستقیم مدیر عامل:05836426331

ابوالحسن باذوق

عضو

سهامدار حقیقی

کدپستی:9481936496

محمدرضا منزوی

بازرس

سهامدار حقیقی

Email:از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی