صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان دشتستان

1-شماره ثبت:

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:25/11/1390

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:1

4- تعداد تشكل هاي تحت پوشش فعلي:1

5-سرمايه اوليه:710.62 میلیون ریال

6- سرمایه فعلی : 1834.90 میلیون ریال 

7- اعضائ هيات مديره وبازرس:

 

 

                                    صندوق حمايت از توسعه فعاليتهاي كشاورزي زنان شهرستان دشتستان

تاریخ مجمع موسس(90/11/26)

نام و نام خانوادگي

سمت

نام تشكل

آدرس و تلفن

سهیلا رستمی

مدير عامل

 

 

صدیقه قاسمی

رئيس هیئت مدیره

شركت مادرتخصصی

077-31591101

سمیه پاکباز

نائب رئیس

روستای سربست

شهرستان دشتستان-خیابان معلم-سازمان جهاد کشاورزی     

زهرا بحرینی

عضو هیت مدیره

نماینده صندوق اعتبارات خرد روستای قلعه سفید

تلفن-نمابر     34241253-077

سارا مددی

عضو هیت مدیره

روستای زیارت

پست الکترونیکی:از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

هاجر اقا

عضو هیت مدیره

روستای چاهدول

 

عصمت کرمی

بازرس

روستای بشیراباد

 

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی