صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی ‏

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی

1-شماره ثبت:2480

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:9/12/1385

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:48

4-سرمايه اوليه:5294

5- اعضائ هيات مديره وبازرس:

  

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی

تاریخ مجمع موسس:86/2/2

نام و نام خانوادگي

سمت

نام تشكل

درصد سهام

آدرس و تلفن

احمدبهیاری

مدير عامل

 

 

 

هاشم ولی پور مطلق

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

48

3الي32227101-056

علی عسگری

عضو هيئت مديره

اتحاديه ماكيان شرق

2/8

بیرجند تقاطع خیابان سعدی و بلوار شهید خلیل طهماسبی-پلاک 26- 
 تلفن:32450601
_056
32450602
فاكس:32450603

علیرضا نیکوکار

عضو هيئت مديره و منشی

اتحاديه شرکتهای سهامی زراعی و تعاونی تولید روستایی استان

2/8

 

جواد غريبي

نایب رئیس و عضو

اتحاديه دامداران آریان

3/2

تلفن نماینده ناظر و هماهنگ کننده:
آقای بهیاری: 9155613582

حسن شهسواری

عضو هيئت مديره

اتحادیه تعاونی عشایری سامان استان

1/8

 

احمد عزیزی

بازرس

اتحادیه تعاونی روستایی استان

2/92

email:از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی