صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان بوشهر

 1-شماره ثبت:6755

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس: 6/11/1386

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:20

4-سرمايه اوليه:2353

5-  اعضائ هيات مديره وبازرس:

     صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي استان  بوشهر

                                                              تاریخ مجمع موسس:86/11/6                                                     

نام و نام خانوادگي

سمت

نام تشكل

درصد سهام

آدرس و تلفن

ماندني زنگويي

مدير عامل

 

 

 

عبدالرسول بهنام راد

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

48

077-33324080

نادر خدادادي

عضو

شركت شيره گيري خرما گروه 894

0/60

بوشهر –خیابان ورزشخیابان شهید شهریاری روبروی در دبستان سعادت

کد پستی -75156-39150

سردار نريماني

عضو

اتحادیه دامداران استان

0/14

تلفن33350580-077

محمد قدسی

نايب رئيس

شرکت سپهر میگو آبزی

0/26

فکس:33536585-077

سید اسدا... موسوی

عضو

اتحادیه تعاونیهای روستایی

0/84

 

عباسقلی  زماني

بازرس

تعاوني روستایی معرفت

0/089

email:از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

 

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی