ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان

 

1-شماره ثبت:2664

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:16/11/1385

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:222

4- تعداد تشكل هاي تحت پوشش فعلي:351

5-سرمايه اوليه: 19617 میلیون ریال 

6-سرمایه فعلی : 808,676,340,000 ریال

 7- اعضائ هيات مديره وبازرس:

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام تشکل

آدرس / تلفن/ Email

1

عليرضادارابي

مدير عامل

 

 

اهواز- بلوار گلستان- روبروي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور- جنب سازمان تعاون روستايي

ص ق4574-61335

تلفن: 061-33737344

33737346

061-33737345 فاکس

2

سيد علي جلالي

ر ئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

3

منصور نوروزيان

نائب ريئس هيئت مديره

اتحاديه شركتهاي تعاوني روستايي اهواز

4

غلامحسين رنجبرها

عضو هيئت مديره

تعاوني كشاورزي دامداران بهبهان

5

سید رحمان پژوهیده

عضو  هيئت مديره

تعاونی کشاورزی ایثارگران دزفول

 

6

فرید غلامی

عضو هيئت مديره

شرکت تعاونی تولید سبزینه

 

7

ناصر نظر زاده زارع

بازرس

اتحادیه زراعی باغی دزفول

 

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی