شرکت در یک نگاه

صندوق‌هاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي

(حال-آينده)

سرمايه يكي از مؤلفه‌هاي اساسي توسعه پايدار بخش كشاورزي است. سهم سرمايه‌گذاري مناسب در بخش كشاورزي در اقتصاد كشور باعث خواهد شد زيرساخت‌ها و امور زيربنايي شامل شبكه‌هاي آبياري، مكانيزاسيون و صنايع تبديلي و تكميلي و ... از وضعيت مطلوبي برخوردار باشند اين امر همچنین موجب افزايش نرخ بهره‌وري، ارزش افزوده در نهایت اقتصادي شدن توليد در بخش كشاورزي می شود.

 صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي به عنوان تنها نهاد مالي-اعتباري غيردولتي با مشاركت توليدكنندگان و بهره‌برداران تشكيل شده‌اند که چشم‌انداز روشني را در به‌كارگيري ظرفيت‌هاي غيردولتي به منظور تأمين مالي و ارتقاي نرخ رشد سرمايه‌گذاري بخش کشاورزی نشان مي‌دهند.

 

سرمايه و سهامداران

سال

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1391(شهریور)

1392

1393

1394

سرمایه (میلیارد ریال)

33

162

397

594

633

1134

1427

3120

5810

8478

10200

سهامدار (تشکل)

145

504

910

2739

3127

3788

4104

5678

6442

6924

6949

 

 طي سال‌هاي 1383تاكنون، 97 صندوق در سطح ملي ، استاني، شهرستاني، منابع طبیعی و زنان تشكيل شده است. اطمينان و اعتماد متقابل صندوق‌ها و سهامداران آنها باعث شد تا در همين مدت كوتاه رشد فزاينده‌اي در سرمايه صندوق‌ها رقم خورده و سرمايه آنها از 33 ميليارد ريال در ابتدای تأسيس به حدود 10200 ميليارد ريال تا کنون  افزايش يابد.

 


تسهيلات پرداخت‌شده

مهم‌ترين عملكرد سال‌هاي اوليه تشكيل صندوق‌ها پرداخت حدود 14 هزار ميليارد ريال تسهيلات با نرخ كارمزد پايين بوده است. از ويژگي بارز تسهيلات اعطايي، به‌جا، به‌موقع، آسان و ارزان بودن آن و وجود يك نظام خودكنترلي بر صندوق است كه باعث شده صندوق‌ها تسهيلات معوقه نداشته باشند.

 

عملكرد تسهيلاتي صندوقها از ابتداي تأسيس تا کنون (ميليون ريال)

 

 

نهاده

جمع تسهيلات

جو

ذرت

سموم و كود

نقدي

بذور

خوراك دام و كنسانتره

سويا

گندم

ساير

ارزش تسهيلات

11.694.856

6.690.567

6.750.766

2.860.748

3.393.002

3.294.766

2.383.578

1.230.504

10.201.087

48.499.875

سهم

24/1

13.8

13.9

5.9

7.0

6.8

4.9

2.5

21.0

100.0

 

 عامليت توزيع اعتبارات 

صندوق‌هاي غيردولتي به عنوان بستري مناسب براي ارائه امكانات و اعتبارات حمايتي و يارانه‌اي دولت در بخش كشاورزي شناخته شده‌اند. به همين دليل از سال 1387 و با حمايت وزارت جهاد كشاورزي، مسئوليت توزيع اعتبارات دولت براي كمك به كشاورزان و اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي دولت در بخش كشاورزي در چارچوب قراردادهاي منعقده با سازمان‌هاي جهاد كشاورزي در استان‌هاي كشور بر عهده اين صندوق‌ها قرار گرفت.

 


گزارش عاملیت اعتبارات دولتی کلیه صندوقها تا پایان آذر ماه سال 1394

 

ردیف

اعتبارات سال

مبلغ واریزی به صندوق

اعتبار پرداخت شده به متقاضی

توضیحات

تعداد پرونده

مبلغ

1

آبیاری تحت فشار

15.955.411

 

14.657.663

مجموعاً 488.501 هکتار عقد قرارداد با متقاضی صورت گرفته است که از این میزان 77.855 هکتار در حال اجرا و 410.647 هکتار اجرا شده و میزان 14.657.663 میلیون ریال اعتبار به متقاضیان بخش پرداخت شده است.

2

هدفمندسازی یارانه ها

623.260

7.518

618.378

 

3

شرکتهای مشاوره فنی مهندسی

101.033

1.650

100.044

 

4

مکانیزاسیون کشاورزی (اعتبارات89)

98.819

168

41.698

علاوه بر مبلغ 41698 میلیون ریال که به صورت بلاعوض پرداخت شده است مبلغ 1.467.420 میلیون ریال در قالب تسهیلات تلفیقی پرداخت شده است.

5

مکانیزاسیون (اعتبارات 90)

210.531

1.091

193.707

 

6

تعاونی تولید

6.579

154

5.854

 

7

بازسازی و نوسازی قنوات اعتبارات سال 92

39.645

246

38.707

 

8

بازسازی و نوسازی قنوات اعتبارات سال 93

55.074

299

50.487

 

9

سایر قراردادهای عاملیت

1.302.678

19.217

1.166.352

 

مجموع کل اعتبارات

18.393.031

30.343

16.872.889

 

 

سایر قراردادهای عاملیت شامل: طرح های انتقال آب با لوله، استخر ذخیره آب، اصلاح نژاد دام، یارانه های علوفه خشبی، یارانه بذر پنبه، آبزی پروری، انجام امور آماری و تکمیل شناسنامه بهره برداران، اصلاح الگوی کشت، کنترل آفات و بیماری های گیاهی، حمایت از شبکه های فنی و مشاوره ای کشاورزی و ..... می باشد.

  

اثربخشي فعاليت صندوق‌ها

 

اثر فعاليت صندوق‌ها را به طور كلي مي‌توان در موارد زير بيان کرد:

1) پرداخت سريع و آسان تسهيلات ارزان‌قيمت به تشكل‌هاي توليدكنندگان با كمترين پيچيدگي و صرف وقت

2) رفع بخشي از معضل توليدكنندگان در زمينه ارائه وثیقه ها و تضمين‌هاي مالي از طريق پرداخت تسهيلات به صورت تضامني و مبادله تفاهم‌نامه با بانك‌هاي ديگر

3) تأمين مالي به منظور تأمين بخشي از نهاده‌هاي مورد نياز توليدكنندگان با قيمت مناسب كه باعث شده است ارزان‌تر از خريد نسيه توسط توليدكنندگان به دست آنان برسد

4) ايجاد وفاق، همدلي و انسجام بين تشكل‌هاي توليدكنندگان بخش كشاورزي

5) جلب اطمينان و باور توليدكنندگان نسبت به صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي درباره سامان‌دهي تأمين نيازهاي مالي و اعتباري مورد نظر بخش كشاورزي توسط بخش غيردولتي

6) ظرفيت‌سازي در بخش غيردولتي به منظور پذيرش مسئوليتتصدي‌گري‌هاي سرمايه‌گذاري، مالي و اعتباري در بخش كشاورزي

7) تقويت فضاي خودكنترلي و نظارت مستمر برای مقابله با انحراف تسهيلات از اهداف موردنظر و بازپرداخت به‌موقع تسهيلات

8) تلفيق منابع مالي دولت و منابع مالي بخش غيردولتي و پايدار شدن اين منابع برای اهداف بخش كشاورزي

9) بالا بردن قدرت چانه‌زني توليدكنندگان در مواجهه با بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري

 برنامه آينده

عملكرد مؤثر و مطلوب صندوق‌ها و حمايت و پشتيباني مسئولان از آنها موجب شده تا در قانون افزايش بهره‌وري فضاي گسترده‌اي پيش روي صندوق‌ها قرارگيرد. از جمله ظرفيت‌هايي كه اين قانون در اختيار صندوق‌ها گذاشته مي‌توان به اجازه تشكيل صندوق در سطوح بخشي، شهرستاني، استاني، ملي، تخصصي و محصولي، فعاليت مالي و اعتباري و بازرگاني، انتشار و فروش اوراق مشاركت، استفاده از منابع قابل تخصيص صندوق توسعه ملي، بيمه‌گري كشاورزي، عامليت توزيع اعتبارات دولتي، استفاده از منابع مالي خارجي و ... اشاره کرد.

 

با استعانت از خداوند منان و بهره‌‌گيري از اين اسناد قانوني در 5 سال آينده نسبت به تشكيل 376 صندوق بخشي شهرستاني، تخصصي و محصولي اقدام می شود. براي تحقق اين مهم دولت اعتبار 46,697 ميليارد ريال را تأمين خواهد کرد كه با تحقق آن سرمايه صندوق‌ها به 122,989 ميليارد ريال بالغ شده و بخش كشاورزي برگ زرين ديگري را در تاريخ كشاورزي كشور به ثبت خواهد رساند.

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی